Nowy Unimog o wysokiej dzielności terenowej,
oglądany ze swojej najładniejszej strony.

Multimedia.

Aby zapisać wybrany obraz, proszę kliknąć link z żądaną rozdzielczością.